Meteen naar de inhoud

Vaststellingsovereenkomst voorbeeld

Bekijk hoe een beëindigingsovereenkomst qua structuur eruit ziet.

BEËINDIGINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN:

  1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ….. kantoorhoudende aan het adres: ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer …., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

., verder te noemen: “de Werkgever”, en

 

  • . , verder te noemen : “de Werknemer;

NEMEN IN AANMERKING DAT:

de Werknemer op …. bij de Werkgever in dienst is getreden en daar laatstelijk werkzaam was in de functie van op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

het laatstgenoten salaris EUR …. per maand bedraagt bij een arbeidsomvang van .. uur per week, te vermeerderen met 8 % vakantietoeslag;

partijen hebben vastgesteld dat tussen hen sprake is van een verschil van inzicht over de inhoud van de functie van Werknemer en de wijze waarop uitvoering daaraan moet worden gegeven. Partijen hebben daarover in diverse gesprekken gesproken en hebben daarin wederzijds vastgesteld dat sprake is van een aanhoudend tevens onoverbrugbaar verschil van inzicht;

aangezien binnen de organisatie van Werkgever geen uitzicht bestaat op een andere passende functie voor Werknemer en zulks evenmin op korte termijn wordt verwacht, heeft dit ertoe geleid dat Werkgever het initiatief heeft genomen tot het in overleg beëindigen van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst;

Werkgever merkt hierbij op dat Werknemer van voornoemd initiatief géén verwijt kan worden gemaakt. Bovendien wordt benadrukt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst géén verband houdt met enig opzegverbod;

Download nu het volledige voorbeeld van de vaststellingsovereenkomst

Direct een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst downloaden zonder uw gegevens achter te laten.

Download een vaststellingsovereenkomst voorbeeld

Controleren van een VSO

Advies bij een VSO

Voorkomen van ontslag

Onderhandelen over een VSO

Neem nu contact met ons op

088 1810 380

Tijdens de kantooruren

Nieuws

Transitievergoeding mislopen

Als de werkgever het dienstverband beëindigd bestaat er recht op een transitievergoeding. Als de werknemer het initiatief neemt, is er geen recht op een transitievergoeding.…

Bel ons nu voor vrijblijvend advies: 088 - 1810 343

X
×