Meteen naar de inhoud
VSO Beoordeling » Transitievergoeding

Transitievergoeding

U hebt net gehoord dat uw werkgever u helaas moet laten gaan. En dat u dus uw baan verliest. U en uw werkgever moeten nog afspraken maken over het ontslag/het niet verlengen van het arbeidscontract. Een belangrijk onderdeel daarvan is de transitievergoeding. Meestal legt u de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst (vso). Wilt u meer weten over de vso? Kijk dan op deze pagina! En lees hier verder over de transitievergoeding.

Bel voor juridische hulp

Wat is een transitievergoeding?

Als uw werkgever u ontslaat of uw contract niet verlengt, heeft u recht op een ontslagvergoeding. Dit noemt men ook wel een transitievergoeding. Uw werkgever betaalt u dus een vergoeding voor het ontslag. Let op: het ontslag moet vanuit uw werkgever komen. U hebt alleen recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt omdat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld/nagelaten. U heeft trouwens ook recht op een ontslagvergoeding bij het einde van een slapend dienstverband! Lees er hier meer over.

De hoogte van een transitievergoeding

Per 1 januari 2020 is de berekening van een ontslagvergoeding veranderd. Per heel dienstjaar krijgt u 1/3 maandsalaris. Over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst moet de transitievergoeding worden berekend met een formule:

(Bruto salaris over resterende arbeidsduur / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris / 12)

U krijgt ook een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter duurde dan 1 jaar. Dan gebruikt de werkgever bovenstaande formule.

Voor 1 januari 2020 ontslagen?

Bent u voor 1 januari 2020 ontslagen? Dan moet u de oude methode toepassen. De transitievergoeding hangt af van twee dingen: 1. Uw maandsalaris, en 2. De duur van uw dienstverband.

Wilt u een berekening maken voor uw persoonlijke situatie? Dat kan op de website van de Rijksoverheid! Let op: dit is een indicatie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-de-transitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

Kantonrechterformule

Misschien kent u de term nog wel. De kantonrechtersformule. Ook dit is een manier om een ontslagvergoeding te berekenen. De formule is ooit bedacht door kantonrechters. Maar sinds 2015 gebruiken kantonrechters deze niet meer. De rechters sluiten nu aan bij de berekening van de transitievergoeding (hierboven).

Hoe werkt die formule?

Maar bij ontslag met wederzijds goedvinden kunt u met uw werkgever afspreken dat de kantonrechtersformule wordt gebruikt. De formule is als volgt:

Aantal gewogen dienstjaren x Beloning per maand x Correctiefactor (AxBxC) = hoogte ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule.

De kantonrechtersformule pakt meestal hoger uit. Dus als het kan, zorg dan dat u de kantonrechtersformule toepast met uw werkgever!

Transitievergoeding bij ziekte of tijdelijk contract

Ook als u 2 jaar ziek bent geweest en uit dienst gaat, heeft u recht op een transitievergoeding. Wij schreven eerder over een slapend dienstverband. Dit komt vaak voor bij zieke werknemers. Lees er hier meer over. Dan leest u ook dat u ook bij einde slapend dienstverband recht heeft op een transitievergoeding!

Tijdelijk contract

Goed nieuws! Ook met een tijdelijk contract heeft u recht op een transitievergoeding. Dat komt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Vanaf dag 1 dat u begint met werken heeft u recht op een transitievergoeding. Tijdelijke contracten worden bij elkaar opgeteld, tenzij er een onderbreking van 6 maanden tussen zit.

Vaststellingsovereenkomst

Voor als u niet het artikel bovenaan hebt aangeklikt, maar wel iets meer wilt weten over de vso! Een vso is een overeenkomst die een einde maakt aan een geschil. Een vso sluiten betekent finale kwijting. Dat betekent dat u en uw werkgever na het sluiten en uitvoeren van de vso niks meer van elkaar kunnen vorderen. Dan gaat het natuurlijk wel alleen om het geschil waar u nu een vso voor sluit.

Meer weten over het contractenrecht of een advocaat contractenrecht nodig? Lees dan verder op een van onze andere pagina’s!

Advocaat?

Komt u er niet uit met uw werkgever? En moet u naar de rechtbank? Dan kunt u in principe zonder een advocaat. Arbeidsrecht valt namelijk onder de kantonrechter. Maar misschien voelt het voor u wel helemaal niet prettig, zo zonder advocaat. Dat kunnen wij ons voorstellen. Wist u dat een advocaat niet veel hoeft te kosten? Onze advocaten werken ook op basis van pro deo! Lees er hier meer over.

Wilt u dat iemand naar de concept-vso kijkt? Zoals een advocaat of jurist? Deze kan dan voor u checken of uw vso bijvoorbeeld WW-vriendelijk is. En of uw transitievergoeding juist is vastgesteld. Maar nog veel meer! Dit kan voor een vaste prijsafspraak. Neem snel contact op voor de mogelijkheden! Bel … of vul het contactformulier in.

Bel ons nu voor vrijblijvend advies: 088 - 1810 343

X