Meteen naar de inhoud
VSO Beoordeling » Transitievergoeding » Transitievergoeding tijdelijk contract

Transitievergoeding tijdelijk contract

Een transitievergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding die toekomt aan de werknemer wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Uit de rechtspraak blijkt dat de transitievergoeding is bedoeld voor de werknemer als compensatie voor de gevolgen van het eindigen van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding dient verder om de werknemer in staat te stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

Recht op een transitievergoeding

Voor het recht op een transitievergoeding geldt dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen dan wel niet voort te zetten bij de werkgever ligt. In het geval de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd via tussenkomst van het UWV of kantonrechter is een vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Als de werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever heeft de werknemer ook recht op een dergelijke vergoeding.

Geen recht op een transitievergoeding

Er bestaan ook situaties waarbij de werkgever niet wettelijk verplicht is een transitievergoeding te betalen:

  • Beëindiging arbeidsovereenkomst vanwege bereiken pensioenleeftijd
  • De werkgever is failliet verklaard
  • Beëindiging arbeidsovereenkomst is te wijten aan de werknemer

In het geval de werknemer op staande voet wordt ontslagen is de werkgever niet verschuldigd een dergelijke vergoeding uit te betalen. Wilt u meer weten over het ontslag op staande voet? Lees hier meer over het ontslag op staande voet en de ontslagbrief.

Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab)

In 2020 trad de Wab in werking met als doel het repareren van de Wet werk en zekerheid. Zo is een nieuwe mogelijkheid voor ontslag doorgevoerd: de cumalatiegrond en dit maakt het voor de werkgever makkelijker een werknemer te ontslaan. De Wab heeft ook voor veranderingen gezorgd op het gebied van de transitievergoeding. Voorheen gold het volgende:

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd

Kortom een vergoeding is verschuldigd wanneer de werknemer 24 maanden in dienst is bij de werkgever. Een werknemer met een tijdelijk contract viel buiten de boot.

Meer weten over het contractenrecht of heeft u een advocaat contractenrecht nodig? Lees dan verder op onze andere pagina’s!

Met inwerkingtreding van de Wab valt de werknemer met een tijdelijk contract in de prijzen. Elke werknemer heeft vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding. In het geval de arbeidsovereenkomst in de proeftijd wordt beëindigd kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding.

Andere veranderingen zien op de berekening van de transitievergoeding. De berekening is voor iedereen gelijk.

Vervelende werkgever?

Het gebeurt niet vaak maar in het geval de werkgever niet overgaat tot het uitbetalen van de transitievergoeding moet u – als werknemer – niet stilzitten. Sommeer de werkgever over te gaan tot uitbetaling en bij geen gehoor moet u naar de kantonrechter gaan. Een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat (ook mogelijk op basis van pro deo) kan u hierbij helpen.

Breng mij in contact met een advocaat

Bel ons nu voor vrijblijvend advies: 088 - 1810 343

X