Meteen naar de inhoud

Vaststellingsovereenkomst en het UVW

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en het recht op een Werkloosheidsuitkering van het UWV.

Een beëindigingsovereenkomst, beëindigingsvoorstel, ontbindingsvoorstel, ontslagvoorstel of een exit-voorstel. Het zijn allemaal synoniemen voor de vaststellingsovereenkomst. In veel verschillende rechtsgebieden wordt gebruik gemaakt van de vaststellingsovereenkomst en het is dan ook een veelzijdige overeenkomst. Op de algemene pagina over de vaststellingsovereenkomst  leest u over alle aspecten ervan.

Omdat de vaststellingsovereenkomst juridisch breed inzetbaar is roept het bij veel mensen ook vragen op. Vooral op het gebied van het arbeidsrecht. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en het recht op een Werkloosheidsuitkering (hierna: WW-uitkering) van het UWV.

Dit artikel geeft meer informatie over de vaststellingsovereenkomst op het gebied van het arbeidsrecht en geeft antwoord op al uw vragen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Er zijn verschillende redenen om een arbeidsovereenkomst te willen beëindigen:

 • Disfunctioneren van de werknemer;
 • Verwijtbaar handelen van de werknemer;
 • Frequent ziekteverzuim van de werknemer;
 • Verstoorde arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever;
 • Bedrijfseconomische redenen van de werkgever.

Het is niet altijd de werkgever die ervoor kiest om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het initiatief tot het nemen van ontslag kan ook uit de werknemer komen.

Een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter is voor de werkgever als werknemer een ingewikkelde en tijdrovende procedure. En als de werknemer het niet eens is met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wordt het helemaal een vervelende procedure.

Wederzijds goedvinden

Mogelijk zijn de werkgever en werknemer het eens over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In het arbeidsrecht wordt dan gesproken over ontslag met wederzijds goedvinden. Door deze weg van ontslag te bewandelen is het niet nodig om een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter te starten. Dit bespaart een hoop tijd en geld.

Maken de werkgever en werknemer samen afspraken over het uit dienst gaan? De afspraken legt men vast in een vaststellingsovereenkomst.

Dat de vaststellingsovereenkomst een prettige manier van uit elkaar gaan is blijkt uit cijfers van het SEO. Naar schatting wordt ruim 80% van de dienstverbanden beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Daarbij is het verstandig om te weten dat er situaties zijn voor u als werknemer dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. Zodra u het document ondertekent heeft, kunt u niet meer terug. U kunt daarom het beste de risico’s voorkomen door de overeenkomst te laten controleren bij een professional.

Wat moet er in staan?

De meest basale element dat verplicht moet worden opgenomen in het vaststellingsovereenkomst is de naam en het adres van de werkgever en de werknemer.

Ook moeten er verschillende data worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst zoals de datum waarop de arbeidsovereenkomst tot een einde komt en de datum waarop de vaststellingsovereenkomst is afgesloten. De werkgever moet ook benoemen wanneer een eindafrekening wordt opgemaakt.

Met het benoemen van deze elementen in de vaststellingsovereenkomst ben je er echter nog niet. Vanuit juridisch oogpunt en die van het UWV (daarover later meer) moeten de volgende elementen worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst:

 • Het initiatief tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst ligt bij de werkgever;
 • Reden van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
 • Dringende reden ligt niet ten grondslag aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst;
 • Wederzijds goedvinden;
 • Bedenktijd van minimaal 2 weken.

De vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend door de werkgever en werknemer. Daarbij wordt ook benoemd de plaatsnaam en de datum van ondertekening.

Het opnemen van voornoemde elementen in de vaststellingsovereenkomst is een vereiste. Vaak vindt nog een uitbreiding van elementen plaats zoals afspraken over vrijstelling van werkzaamheden, vakantiedagen en finale kwijting.

Blik van het UWV

Is de vaststellingsovereenkomst ondertekend en daarmee definitief, dan zal de werknemer normaliter een beroep moeten doen op de sociale zekerheid. Hij of zij is immers werkloos geworden en wil graag for the time being een WW-uitkering ontvangen van het UWV.

Het UWV kent niet zomaar een WW-uitkering toe. De werknemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Verlies van 5 of meer arbeidsuren per week;
 • Direct beschikbaar zijn voor betaald werk;
 • In de laatste 36 weken voordat de werkloosheid intrad is er minstens 26 weken gewerkt;
 • Niet door eigen schuld werkloos geworden.

 

Met de vaststellingsovereenkomst wordt kenbaar gemaakt dat de werknemer niet door eigen schuld werkloos is geworden. Het UWV zal de vaststellingsovereenkomst streng beoordelen en voornoemde elementen willen terugzien in de overeenkomst. Doorstaat de vaststellingsovereenkomst de strenge toets van het UWV? Dan behoudt de werknemer zijn of haar recht op een WW-uitkering.

Vrijblijvend advies nodig?

Wilt u graag advies over het beëindigen van uw arbeidsovereenkomst en uw recht op een WW-uitkering? Of wilt u een vaststellingsovereenkomst laten controleren voor ondertekening? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op of bel gerust: 088 1810 380.

Contact opnemen

Controleren van een VSO

Advies bij een VSO

Voorkomen van ontslag

Onderhandelen over een VSO

Neem nu contact met ons op

088 - 1810 343

Tijdens de kantooruren

Nieuws

Transitievergoeding mislopen

Als de werkgever het dienstverband beëindigd bestaat er recht op een transitievergoeding. Als de werknemer het initiatief neemt, is er geen recht op een transitievergoeding.…

Bel ons nu voor vrijblijvend advies: 088 - 1810 343

X
×