Meteen naar de inhoud
VSO Beoordeling » Vaststellingsovereenkomst » Inhoud vaststellingsovereenkomst » Vrijstelling van werkzaamheden

Vrijstelling van werkzaamheden

Een bepaling die vaak wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst ziet op de vrijstelling van werkzaamheden. De wet verplicht de werkgever niet om een bepaling over vrijstelling van werk op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is immers vormvrij.

Vrijstelling van werk

De benaming zegt het eigenlijk al. Bij een vrijstelling van werkzaamheden is de werknemer niet langer gehouden arbeid te verrichten terwijl de arbeidsovereenkomst nog wel voortduurt. Omdat de arbeidsovereenkomst (nog) niet is beëindigd behoudt de werknemer wel het recht op loon.

Waarom?

Een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld omdat er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden. De werkzaamheden van bijvoorbeeld de werknemer zijn geautomatiseerd en er is geen vervangend werk beschikbaar voor de werknemer.

De werknemer en werkgever besluiten dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke opzegtermijn. Omdat de wettelijke opzegtermijn in rekening wordt gehouden moet een bepaalde periode worden overbrugd.

Er is geen werk meer voor de werknemer en dus is het logisch dat de werknemer wordt vrijgesteld van werkzaamheden. Hij/zij kan zich volledig concentreren op het vinden van nieuw werk met behoud van loon!

Meer weten over de opzegtermijn?

Een bepaling over de opzegtermijn is erg belangrijk in de vaststellingsovereenkomst. Lees er alles over op de pagina Opzegtermijn vaststellingsovereenkomst.

Aandacht voor het volgende

Het kan zijn dat de vrijstelling van werkzaamheden langdurig van aard is. Voor de werkgever financieel een last. Daarom pogen werkgevers in de praktijk de werknemer te bewegen vakantiedagen/verlofuren op te nemen. Bijvoorbeeld door een soortgelijke bepaling op te nemen in de vaststellingsovereenkomst:

De werknemer wordt geacht haar nog openstaande vakantiedagen/verlofuren per de ontslagdatum te hebben opgenomen”.

Dit bespaart kosten voor de werkgever. Het is denkbaar dat een werknemer hier akkoord meegaat omdat hij of zij behoefte heeft aan een langere periode van vrijstelling van werkzaamheden.

Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Heeft u veel vakantiedagen/verlofuren opgespaard dan kan het aantrekkelijker zijn om deze te laten uitkeren bij de eindafrekening. U hoeft dus niet akkoord te gaan met het opnemen van vakantiedagen/verlofuren.

Andere redenen voor vrijstelling van werk

Het vervallen van werkzaamheden is niet de enige reden om een werknemer vrij te stellen van werk. Het kan ook zijn dat de werknemer niet goed functioneert en mediation geen effect heeft gehad. Dit is ook een reden om een vaststellingsovereenkomst op te stellen als goed overleg mogelijk is. Lees hier verder als je meer wilt weten over mediation, een mediation advocaat in wilt schakelen of informatie wil over bemiddeling bij zakelijke geschillen.

Het is geen verplichting

Het is niet wettelijk verplicht om een bepaling van vrijstelling van werkzaamheden in de vaststellingsovereenkomst op te nemen. Heeft u in goed overleg met de werkgever een vaststellingsovereenkomst opgesteld dan is het ook mogelijk om arbeid te verrichten tot het einde van de arbeidsovereenkomst.

Schakel ons in voor een check

Wij kunnen u helpen bij het checken van een vaststellingsovereenkomst. U zult een weloverwogen advies krijgen zodat u met een goed gevoel de vaststellingsovereenkomst kan ondertekenen. Laat uw contactgegevens achter via het contactformulier of bel naar 088 1810 343.

Bel ons nu voor vrijblijvend advies: 088 - 1810 343

X